Klientská zóna

Jméno

Heslo

MODERNÍ BYTOVÁ SPRÁVA S LIDSKOU TVÁŘÍ

Novinky

Kontaktujte nás

Tel. 597 454 799
E-mail:
Vítkovická 3299/ 3A
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

www.dprm.cz

Dotace

Technické poradenství

 • projektová dokumentace pro stavební řízení vč. stavebně technického posouzení domu, vyjádření dotčených orgánů, položkového rozpočtu (vč. slepého pro případné vyhlášení výběrového řízení)
 • statický posudek
 • energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy
 • výpočet měrné potřeby tepla (k dotaci Zelená úsporám)
 • koordinační Plán BOZP

Organizační zajištění výběru zhotovitele stavby

 • zpracování podkladů a podmínek výběrového řízení
 • vyhodnocení nabídek a kvalifikační kontrola
 • projednání s objednatelem
 • konzultace Smlouvy o dílo

Stavební povolení, ohlášení nebo vyjádření stavebního úřadu

 • součástí plnění je zajištění vyjádření a projednání PD s dotčenými orgány státní správy a dotčenými organizacemi
 • vyřízení a získání stanoviska stavebního úřadu se vztahuje na ohlášení stavby nebo stavebního povolení
 • rozsah a způsob projednání dle dohody a konkrétních podmínek

Úvěrové poradenství

 • konzultace možností úvěrování, indikativní nabídky bankovních ústavu
 • návrh financování
 • prezentace na členské schůzi nebo jednání SVJ
 • příprava potřebných podkladů k žádosti o úvěr
 • zastupování při jednání s bankou

Dotační poradenství

Podklady pro žádost Nový Panel – nařízení vlády č. 299/2001 Sb., v platném znění

 • zajištění kladného stanoviska Poradenského a informačního střediska
 • kontrola vyjádření stavebního úřadu ve vztahu k nařízení vlády č. 299/2001 Sb. v platném znění
 • vypracování žádosti
 • kompletace příloh k žádosti a její projednání s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s.
 • podání žádosti na českomoravské záruční a rozvojové bance a.s.
 • získání prohlášení o splnění podmínek dotace

Podklady pro podání žádostí nutné k posouzení na krajském pracovišti SFŽP

 • zajištění kladného stanoviska Poradenského a informačního střediska
 • součinnost při splnění podmínky souhlasu (minimálně nadpoloviční většina majitelů)
 • zpracování krycího listu technických parametrů
 • kompletace potřebných příloh
 • kontrola, konzultace a návrh úprav položkového rozpočtu realizační firmy v souladu se Směrnicí MŽP č. 9/2009 Sb.
 • vypracování žádostí
 • podání žádosti na krajském pracovišti SFŽP
 • prohlášení o splnění podmínek dotace
 • podání žádosti po ukončení realizace vč. kontroly povinných příloh

Technický dozor v průběhu realizace stavebních prací

 • kontrola realizace s projektovou dokumentací
 • kontrola technologických postupů
 • spolupráce s dodavatelem na technickém řešení detailů
 • kontrola stavebního deníku, potvrzování zápisu a vyjádření stanovisek k zápisům účast na kontrolních dnech dle dohody s investorem

  Schváleno dalších 17 tisíc žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám

  01.10.2010

  Rada Státního fondu životního prostředí ČR a ministr životního prostředí Pavel Drobil ve čtvrtek 30. 9. 2010 schválili další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Bylo odsouhlaseno 17 tisíc žádostí ve výši přes 5 mld. korun. Celkem tak bylo od začátku programu schváleno již 35 tisíc žádostí za více než 8 mld. korun. Další kolo posuzování žádostí proběhne 11. listopadu 2010

   

  Zelená úsporám pokračuje

  24.08.2010

  Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že dne 24.8.2010 od 15.00 hodin dočasně přerušuje přijímání žádostí pouze pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Všechny již přijaté projekty budou řádně zadministrovány. Původní oblasti podpory pro nepanelové bytové domy a rodinné domy pokračují a budou i nadále financovány beze změn. Příjímání dalších žádostí pro panelové domy bude možné se začátkem nové stavební sezony v roce 2011.